Formularz zgłoszeniowy

Zdarzają się sytuacje, gdy w naszym mieście (lub w jego pobliżu) sprawowana jest dodatkowa Msza święta „trydencka”, a nie ma możliwości, aby szybko poinformować wiernych o miejscu i godzinie jej celebracji. Również przed Niedzielą Palmową, Objawieniem Pańskim lub innymi wybranymi świętami nie ma dobrego kanału informacyjnego, by przypomnieć wiernym, aby nie przynosili palm albo pamiętali o zabraniu gromnic lub poinformować, że poświęcona kreda i kadzidło będą rozdawane po Mszy.

Aby umożliwić nam przesyłanie informacji o ewentualnych zmianach w godzinie celebracji, dodatkowych Mszach świętych czy o innych ważnych zdarzeniach, warto zapisać się do naszego systemu powiadamiania. Podane informacje zostaną użyte tylko do tego jednego celu.

Równocześnie prosimy o niezwracanie się do nas z prośbą o przesłanie innych ogłoszeń. Nie jesteśmy tablicą ogłoszeń i nie chcemy zasypywać wiernych informacjami o wydarzenia kulturalnych, religijnych, patriotycznych czy lokalnych.

Uwaga! Zapisując się do tego formularza wyraża Pan(i) zgodę na przetwarzanie podanych danych do wyżej wymienionego celu. Aby zrezygnować z otrzymywania tych informacji wystarczy po prostu odpowiedzieć na przysłaną wiadomość (SMS/e-mail) wpisując w treści np. „Rezygnuję”, „STOP” itp.
[php_everywhere]

Imię lub nazwisko lub nazwa organizacji:

Płeć:

żeńska
męska
Wiele osób (np. rodzina, organizacja)

Numer telefonu:
Adres e–mail:
W jakiej formie wysyłać do Państwa informacje?

SMS–em (sugerujemy wybrać tę formę)
Wiadomością elektroniczną (e–mail)
Tylko rozmowa telefoniczna.

Ewentualne Państwa uwagi co do przysyłanych treści.