Intencje mszalne

Gdzie i kiedy można zamówić intencje?

Rezerwacji terminów mszalnych można dokonać tylko w zakrystii. Intencje Mszalne przyjmowane są zasadniczo po każdej Mszy świętej lub – ze względów organizacyjnych — co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem celebracji. Zasadniczo nie przyjmujemy intencji przez internet.

Jak zrobić to najlepiej?

Prosimy o przemyślenie treści intencji „zamawianej” Mszy. Intencje zawierające zawiłe sformułowania zostaną uproszczone; intencje kontrowersyjne i wątpliwe teologicznie zostaną skorygowane lub zupełnie odrzucone. Warto przygotować własną kartkę z intencją, która powinna być krótka i zwięzła, np.:
— Za zmarłego Kazimierza i jego rodziców;
— Za Joannę i Krzysztofa w 7 rocznicę ślubu.
Księża zazwyczaj rozwijają taką intencję w następujący sposób: „W tej Mszy świętej modlimy się szczególnie za Joannę i Krzysztofa w 7 rocznicę ich ślubu, prosząc dla nich o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej.”

Czy trzeba podawać treść intencji?

Nie jest to konieczne. Prosimy jednak nas powiadomić, że Msza będzie w intencji Panu Bogu wiadomej.

Co oznaczają uwagi w kolumnie „intencja”?

— Termin został wstępnie zarezerwowany – w terminarzu mszalnym została umieszczona adnotacja, że dana osoba rezerwuje termin, ale nie została złożona ofiara lub nie została podana treść.

— Termin zajęty – została potwierdzona rezerwacja i złożona ofiara dla celebransa.

Do kiedy trzeba potwierdzić rezerwację?

Każda niepotwierdzona rezerwacja wygasa z chwilą poprzedzającej Mszy. Przykład:
Zarezerwowano termin na 29 lutego, ale nie potwierdzono rezerwacji do godziny 10:30 w dniu 15 lutego. Po Mszy świętej zgłasza się inna osoba i pilnie prosi o Mszę w intencji chorego brata. Niepotwierdzona rezerwacja zostaje wykreślona a przyjęta zostaje Msza w intencji chorego na dzień 29 lutego.

Dlaczego trzeba potwierdzać rezerwacje?

Kilkukrotnie zdarzało się, że termin został zajęty, ale zamawiający zapomniał o terminie. Po Mszy pozostali wierni nie ukrywali oburzenia taką sytuacją, gdyż chcieli w danym terminie własną intencję.

Intencje Mszy świętej w najbliższym czasie:

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie rezerwacją terminów w dalekiej przyszłości informujemy, że przyjmowanie intencji na rok do przodu jest zabronione.

Kan. 953 — Nikomu nie wolno przyjąć do osobistego odprawiania tylu ofiar mszalnych, że sam nie może im zadośćuczynić w ciągu roku.

Kodeks Prawa Kanonicznego

[php_everywhere]