• Aktualności

  Imieniny pasterza naszej diecezji ks. biskupa Andrzeja Jeża

  W dniu 14 maja 2019 r. świeccy przedstawiciele Tarnowskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej wraz z naszym duszpasterzem ks. dr. Grzegorzem Baranem złożyli biskupowi Andrzejowi Jeżowi życzenia imieninowe i wręczyli skromny upominek. Podczas krótkiej rozmowy ksiądz biskup został zapewniony o naszej stałej modlitwie w jego intencji.

 • Aktualności

  Chrzest Patryka Piotra

  W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 21 kwietnia 2019 roku, ochrzczony został Patryk Piotr. Serdeczne podziękowania składamy ks. Marcinowi Kostce FSSP i Sedilla – Duszpasterstwo Akademickie za użyczenie nam wody chrzcielnej poświęconej podczas wielkosobotniej liturgii w Krakowie.

 • Aktualności

  Dominica II in Quadragesima

  Zdjęcia zostały zrobione w dniu 17 marca 2019 roku na Mszy świętej w kościele akademickim pw. św. Józefa w Tarnowie. Celebransem był ks. dr Grzegorz M. Baran, zaś śpiew prowadziła schola gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 • Aktualności

  Odpust w kościele akademickim

  Dnia 19 marca 2019 roku o 16:45 rozpoczęła się litania do św. Józefa. Po jej zakończeniu została odprawiona Msza święta. Celebransem Mszy był ks. dr Grzegorz M. Baran, a kaznodzieją ks. dr Waldemar Bożek. Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna; niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe; już ja mam nad wszystko słodszego Józefa Opiekuna mego przy sobie.  Ustąpcie, szatańskie najazdy, przyzna to ze mną człowiek każdy, że choćby i piekło powstało, całe się na mnie zbuntowało, nie zginę. Gdy mi jest Józef ulubiony obrońcą od każdej złej strony, on ci mnie ze swojej opieki nie puści, i zginąć na wieki nie mogę. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie, a w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich darowanie przy śmierci. Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego…

 • Aktualności

  S. Joseph Sponsi B.M.V. Confessoris, I. classis

  Modlitwa papieża Leona XIII do św. Józefa Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli…

 • Aktualności

  Dodatkowa Msza 19 III o 16:45

  We wtorek, 19 III 2019 r. o 16:45 spotkamy się na wspólnej modlitwie ku czci świętego Józefa — patrona kościoła, w którym zawsze się gromadzimy. Rozpoczniemy od litanii i modlitw w celu uzyskania odpustu zupełnego, a następnie (ok. 17:00) zostanie odprawiona Msza święta (czytana) z kazaniem odpustowym, które wygłosi ks. dr Waldemar Bożek. Jak zawsze ok. 30 minut przed Mszą będzie odmawiany różaniec.

 • Aktualności

  Dodatkowa Msza 15 III o 16:45

  W piątek — 15 marca — minie równo 10 lat od powrotu Mszy „trydenckiej” do Tarnowa. I choć Panu Bogu Wszechmogącemu niepotrzebne są jakiekolwiek rocznice, jubileusze czy akademie, to jednak my pragniemy spotkać się tego dnia na skromnej modlitwie i Jemu złożyć dzięki za te 10 lat. Co? Gdzie? Kiedy? Msza czytana, Kościół Akademicki św. Józefa w Tarnowie, 15 marca — piątek, godz. 16:45.

 • Aktualności

  Msza święta w Środę Popielcową

  6 marca – w Środę Popielcową – o 16:45 w kościele akademickim pw. św. Józefa będzie sprawowana Msza święta w klasycznym rycie rzymskim, którą poprzedzi obrzęd posypania głów popiołem. Tak jak w każdą niedzielę, pół godziny przed rozpoczęciem Liturgii będzie odmawiana modlitwa różańcowa.

 • Aktualności

  Pierwsze spotkanie opłatkowe — fotorelacja

  W niedzielę, 20 stycznia 2019 r., po Mszy świętej, odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty. Po krótkiej modlitwie podzieliliśmy się opłatkiem i przy śpiewie kolęd skosztowaliśmy przygotowanych wypieków i zakupionych napojów.