• Aktualności

  Piesza pielgrzymka do sanktuarium w Odporyszowie

  Misjonarz, ks. Włodzimierz Małota CM organizuje pieszą pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie. Trasa liczy ok. 20 km. Rozpoczyna się rankiem w najbliższą sobotę (4 sierpnia) o godzinie 4:00 pod kościołem księży Misjonarzy p.w. Świętej Rodziny w Tarnowie. Po dotarciu na miejsce, o godz. 11:00 w sanktuarium w Odporyszowie zostanie odprawiona Msza świętą (recytowana). Nie ma zapisów na tę pielgrzymkę. Jednak warto wcześniej za pomocą SMSa lub w prywatnej wiadomości wyrazić chęć wyruszenia z nami.

 • Aktualności

  Akt wynagrodzenia w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

  O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają się tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie.

 • Aktualności

  Zaślubiny w Kazimierzy Wielkiej

  Dnia 28 kwietnia 2018 r. w Kazimierzy Wielkiej nasza grupa ministrantów wraz z ks. Mateuszem Kiwiorem COr miała przyjemność posługiwać podczas ceremonii zaślubin Joanny i Szymona oraz na Mszy świętej sprawowanej w ich intencji. Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy pomogli nam jak najlepiej przygotować tę uroczystość. fot. Studio Duo Foto Wideo- Anna i Dariusz Łata, którym również serdecznie dziękujemy za udostępnione fotografie oraz profesjonalne podejście do tematu wykonywania fotografii na Mszy trydenckiej.

 • Aktualności

  Zmiana terminu pierwszej Mszy w Nowym Sączu!

  Uwaga! Pierwsza regularna Msza trydencka w Nowym Sączu będzie miała miejsce 27 maja – dwa tygodnie później niż pierwotnie planowano. Szczegółowe informacje są zamieszczone na fanpage’u nowosądeckiego środowiska: https://www.facebook.com/Wierni-Tradycji-Łacińskiej-w-Nowym-Sączu-105320066994692/

 • Aktualności

  S. Joseph Sponsi B.M.V. Confessoris, I. classis

  Modlitwa papieża Leona XIII do św. Józefa Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli…

 • Aktualności

  System powiadomień przez SMS, e–mail

  Wszystkie osoby, które mniej lub bardziej regularnie uczęszczają na Msze „trydenckie” w Tarnowie serdecznie zachęcamy do wypełnienia formularza systemu powiadomień. Pragniemy, aby każdy wierny, który wybiera się na Mszę, odpowiednio wcześniej dowiedział się o istotnych zmianach. W tym celu za pomocą SMS–a lub e–maila prześlemy krótką wiadomość z tą informacją. Aby  zrealizować zamierzony cel, musimy zebrać dane od wszystkich chętnych i tu z pomocą przychodzi nam ten formularz. Warto podać także imię i nazwisko. Dzięki temu, w razie pilnej potrzeby, będziemy mogli łatwiej dotrzeć do „stałych bywalców”. Czy warto się zapisać do systemu powiadomień? Zdecydowanie tak. Poprzez ten kanał będziemy przesyłać nie tylko informacje o nagłych zmianach, ale także dodatkowe przypomnienia przed konkretnymi świętami, np. SMS z prośbą o zabranie świec, albo o nieprzynoszenie własnych palm. Zapewniamy, że podane dane nie będą wykorzystywane do innych celów, a częstotliwość wysyłania powiadomień nie będzie uciążliwa. Osoby,…

 • Aktualności

  Zmiana godziny celebracji od 1 I 2018 r.

  Od 7 stycznia 2018 roku Msza święta będzie sprawowana o godzinie 10:30. Częstotliwość Mszy pozostaje bez zmian – I i III niedziela miesiąca. Ważna informacja: po porannej Mszy, nawa kościoła może być zamykana, poprzez zatrzaśnięcie kraty. Nawa w zamknięciu może pozostać na kilka lub kilkanaście minut. Prosimy oczekujących na Mszę Trydencką o stosowanie się do poleceń obsługi kościoła (zakrystianin, siostra zakonna bądź ksiądz) i o przejście na tę chwilę na tyły kościoła, gdzie można spokojnie się pomodlić. Działania te mają na celu zapobieganie przed ewentualną próbą profanacji lub grabieży w pozostawionym bez opieki kościele.

 • Aktualności

  Msza 4 VI 2017 odwołana!

  W dniu 4 czerwca 2017 roku nie będzie Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Ze względu na uroczystości koronacyjne, które niemal w tym samym czasie będą się odbywały tuż obok kościoła akademickiego, a w których będą uczestniczyli zarówno wierni jak i księża związani ze środowiskiem podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tego terminu.

 • Aktualności

  Msza w tarnowskiej katedrze

  W dniach 30 kwietnia–3 maja wierni z Lublina pielgrzymowali do sanktuariów „Ziemi Tarnowskiej”. Program ich pielgrzymki był następujący: Niedziela 30 IV— Wiślica bazylika (Nieszpory) — 16.00Poniedziałek 1 V— Tarnów katedra (Msza) — 10.00— Tuchów bazylika (Nieszpory) — 16.00Wtorek 2 V— Staniątki klasztor (Msza) — 10.00— Niepołomice kościół Męczenników (Nieszpory) — 16.00Środa 3 V— Leżajsk klasztor (Msza) — 14.00 Dzięki uprzejmości Wiernych z Lublina prezentujemy kilka zdjęć z Tarnowa.