• Aktualności

  Dyżury w konfesjonale

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dyżury spowiedzi w kościele akademickim:ks. Krzysztof Ciebień — duszpasterz akademicki — spowiada od poniedziałku do piątku w godz. 19.45–20.30. ks. Grzegorz Baran będzie pełnił dyżur w sobotę 25 kwietnia w godz 8.00–9.30. W razie ważnej potrzeby spowiedzi w innym terminie prosimy o wiadomość lub e-mail na adres kontakt@trydencka.tarnow.pl

 • Aktualności

  Informacja o Mszy w Niedzielę Palmową

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Informujemy, że na Niedzielę Palmową zgłosiła się już rodzina, która w październiku zamówiła intencję mszalną na dzień 5 kwietnia. Zatem tej rodzinie przysługuje prawo pierwszeństwa wejścia do kościoła. Mamy doniesienia, że wiele kościołów było skrupulatnie kontrolowanych przez policję i nałożono wysokie kary, gdy przekroczono limit wiernych. Nawet osoby stojące przed drzwiami kościołów są surowo karane. Dlatego z wielkim smutkiem musimy ograniczyć liczbę uczestników najbliższej Mszy „trydenckiej” tylko do tej jednej rodziny. O 10:00 —jak przed każdą Mszą „trydencką” — zbierzmy się w domach na modlitwę Różańcową, błagając Pana Boga o ustanie zarazy i abyśmy znów mogli tłumnie oddawać Mu chwałę podczas Najświętszej Ofiary.

 • Aktualności

  Informacja o Mszy św. w dniu 15 III

  Drodzy Wierni, zgodnie z decyzją władz świeckich jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników Mszy świętej trydenckiej w Tarnowie. Ponieważ nasza wspólnota liczy ok. 50 osób, przyjęliśmy następujące rozwiązanie: O 10:30 rozpocznie się Msza święta recytowana, a gdyby liczba uczestników Mszy świętej miała przekroczyć limit 50 osób (wliczając w to celebransa i ministrantów!), kilka osób nie będzie mogło uczestniczyć wewnątrz świątyni. Trzeba, ażeby osoby młode i silne ewentualnie ustąpiły miejsca starszym, kobietom i dzieciom. To poświęcenie będzie wielkopostnym aktem pokuty. 3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Przypominamy także, że spora…

 • Aktualności

  Dodatkowe Msze: 19 III i 25 III

  W marcu zostaną odprawione dwie dodatkowe Msze święte w klasycznym rycie rzymskim:— 19 marca o 16:45 — uroczystość św. Józefa (odpust!);— 25 marca o 16:45 — Zwiastowanie NMP.Miejsce: Kościół Akademicki św. Józefa w Tarnowie (ul. Dwernickiego 1).Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie.

 • Aktualności

  I Niedziela Wielkiego Postu

  Onego czasu Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał…

 • Aktualności

  Fotorelacja z Liturgii Środy Popielcowej

  W pochmurne środowe popołudnie licznie zebraliśmy się w kościele akademickim pw. św. Józefa, aby rozpocząć święty czas Wielkiego Post. Wszechmogący, wieczny Boże, przebacz pokutującym, daj się przebłagać ich modłami i racz zesłać z nieba świętego Anioła Twego, który by pobłogo ✠ sławił i po ✠ święcił ten popiół. Niech się on stanie zbawiennym lekiem dla wszystkich, którzy pokornie wzywają świętego imienia Twego i w poczuciu swoich przewinień sami się oskarżają przed obliczem Boskiej łaskawości, opłakując swoje występki, oraz usilnie dopraszają się Twojej ojcowskiej dobroci. Spraw, przez wezwanie świętego imienia Twojego, aby wszyscy posypani tym popiołem, dla odpuszczenia grzechów, otrzymali zdrowie dla ciała i pomoc dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa poświęcenia popiołu. Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich pokuty, wejrzyj łaskawie na ułomność natury ludzkiej i racz w Swej dobroci pobłogo✠sławić…

 • Aktualności

  Msza święta w Środę Popielcową

  Dnia 26 lutego — w Środę Popielcową — o 16:45 w kościele akademickim pw. św. Józefa będzie sprawowana Msza święta w klasycznym rycie rzymskim, którą poprzedzi obrzęd posypania głów popiołem. Tak jak w każdą niedzielę, pół godziny przed rozpoczęciem Liturgii będzie odmawiana modlitwa różańcowa.

 • Aktualności

  Niedziela Sześćdziesiątnicy

  Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieściach: «Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». Przy tych słowach wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.…

 • Aktualności

  Święto Oczyszczenia NMP

  Gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby stawić Go przed Panem, jako napisano jest w prawie Pańskim: Każdy chłopiec pierworodny będzie poświęcony Panu, oraz, by złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w prawie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. A oto był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, a ten był sprawiedliwym i bojącym się Boga, i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był w nim. I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by pierwej nie oglądał Chrystusa Pańskiego. A wiedziony natchnieniem, przybył do świątyni. I gdy wnosili Dzieciątko Jezus rodzice Jego, aby ze względu na Nie wypełnić przepis prawa, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: «Teraz, o Panie, według Twego słowa, uwalniasz sługę Twego w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś zgotował dla wszystkich narodów: Światło…

 • Aktualności

  „Opłatek” naszego środowiska

  W najbliższą niedzielę 2 lutego (po Mszy świętej) spotkamy się na tzw. „Opłatku”. Na samym końcu Czasu Bożonarodzeniowego podsumujemy działania podjęte w całym 2019 roku. Wszystkich serdecznie zapraszamy! Program: 10:30 uroczyste poświęcenie świec — kościół akademicki;ok. 10:40 Msza święta — kościół akademicki;ok. 12:05 „Opłatek” w sali Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa.