• Aktualności

  Niedziela Lætáre 2012

  Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ. Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. Uwaga!Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.

 • Aktualności

  Dodatkowa Msza 19 III 2012 r.

  W poniedziałek 19 marca przypada święto św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona naszego kościoła. Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim zostanie odprawiona o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy. Uwaga!Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.

 • Aktualności

  Nie będzie Mszy w Środę Popielcową

  Informujemy, że z powodu prac remontowych prowadzonych w naszym kościele Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim w Środę Popielcową nie będzie. Natomiast próby zorganizowania celebry w innym miejscu zakończyły się niepowodzeniem. Najbliższe Msze Święte Trydenckie w nadchodzącą niedzielę 19 lutego oraz w pierwszą niedzielę marca.

 • Aktualności

  Nowy Rok

  Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy w minionym roku swoją modlitwą, pracą i ofiarami składanymi na tacę wspierali celebrację Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim w Tarnowie. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim obfitością łask! W Nowym Roku prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o dalsze otaczanie swoimi modlitwami sprawę celebracji Mszy Św. w naszej diecezji. Pamiętajmy również o naszym ceremoniarzu Piotrze, który w ubiegłym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Niech nasze codzienne modlitwy w jego intencji nieustanne towarzyszą mu w trakcie formacji przygotowującej do przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa.

 • Aktualności

  Nie będzie Mszy w Boże Narodzenie

  Z przykrością informujemy, że w tym roku w Uroczystość Narodzenia Pańskiego tj. 25 grudnia Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim nie zostanie odprawiona, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Najbliższa Msza Święta odbędzie się w I niedzielę miesiąca, czyli 1 stycznia 2012 roku o zwykłej porze. Serdecznie zapraszamy.

 • Aktualności

  XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  Nastała jesień – czas żniw. W wielu duszach swoich dzieci Kościół nie może zebrać żniwa, którego powinien oczekiwać. Jako ochrzczeni, bierzmowani i pielęgnowani poprzez świętą Eucharystię powinni oni być przepełnieni całą pełnią Boga (Lectio), tymczasem pozostają bezowocni. W intencji tych wszystkich swoich dzieci modli się Matka nasza Kościół, a wraz nią modlimy się także my słowami Introitu i Kolekty: Prosimy Cię, Panie, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i towarzyszy nam, ponieważ tylko ona uzdalnia nas do pełnienia dobrych uczynków i rozwija w nas życie wieczne (Lectio). Pan odbudował Syjon – swój Kościół. Jego łaska czyni cuda (Alleluja), a poprzez sakramenty: chrzest, Eucharystię i spowiedź, przypomina to, co Chrystus uczynił choremu z dzisiejszej Ewangelii. Wychodzimy więc pełni nadziei naprzeciw Chrystusowi (Offertorium), który przez udział w Świętej Ofierze włącza nas w zasługi…

 • Aktualności

  Odpowiedź Kurii diecezjalnej w Tarnowie

  W dniu dzisiejszym nadeszła z Kurii diecezjalnej w Tarnowie odpowiedź na złożone przez nas pisma z prośbą o zwiększenie częstotliwości celebracji mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim. Ksiądz Biskup odpowiedział negatywnie na nasze prośby. W uzasadnieniu czytamy: Powodem tej decyzji jest dobro duchowe uczestniczących w nabożeństwach w formie nadzwyczajnej. Należą Państwo do różnych parafii, dlatego ważne jest, aby nie utracić kontaktu z macierzystymi wspólnotami parafialnymi, w których zapewniona jest pełna opieka duszpasterska. Tej nie są w stanie zapewnić kapłani podejmujący posługę duszpasterską wobec Waszej grupy. Wobec powyższej decyzji pozostaje nam nadal czekać na odpowiedź z Rzymu z nadzieją, że przyniesie ona dla nas pozytywną zmianę. Pozostaje jednak retoryczne pytanie: Dlaczego kapłani sprawujący opiekę duszpasterską nad podobnymi grupami (studenci, głuchoniemi, itp.) są w stanie zapewnić im pełną opiekę duszpasterską, zaś nasi kapłani nie? Piotr Wrona

 • Aktualności

  Nasz ministrant w WSD Tarnów

  Nasz ceremoniarz Piotr wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dzisiaj rozpoczyna pierwszy rok formacji dla kandydatów do stanu duchownego. Wspierajmy go naszymi modlitwami na drodze powołania do kapłaństwa.

 • Aktualności

  XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  Jako ludzie ochrzczeni zostaliśmy związani „Przymierzem Pana”, który nabył nas swoją krwią. Niestety często zawieramy przymierze ze światem i jego zmysłowością, okazując swoją niewierność wobec Boga. Dlatego też wołamy o pomoc dla nas samych i dla wszystkich członków Kościoła (Introitus). Ze zdumieniem słyszymy, że nasze wołania wznoszą się ponad stare przymierze (Epistola). Przez chrzest zostaliśmy oczyszczeni z trądu, którym jest grzech (Evangelium). Podczas Mszy świętej składajmy nasze dziękczynienie za dar chrztu świętego, zaś przyjmując Komunię świętą dziękujmy za uzdrawiające Ciało i Krew naszego Pana (Communion).

 • Aktualności

  Zakupiono zielony ornat

  Zakupiliśmy nowy ornat skrzypcowy typu francuskiego, barwy zielonej. W skład nabytego zestawu wchodzi również stuła, manipularz, welon kielichowy i bursa na korporał. Ponadto ornat stanowi komplet z zakupioną przez nas kiedyś zieloną kapą. Nowy nabytek został w całości sfinansowany z ofiar składanych na tacę podczas mszy świętych. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Ornat będzie można zobaczyć podczas najbliższej celebry mszy świętej (4 września), wtedy także zostanie poświęcony i przeznaczony na wyłączny użytek liturgiczny.