• Aktualności

  Remont prezbiterium

  W imieniu księży celebransów oraz wszystkich wiernych, uczestniczących w kościele św. Józefa w mszach świętych w klasycznym rycie rzymskim, składam serdeczne podziękowania jednej z rodzin, która w minionym tygodniu w całości sfinansowała i zrealizowała odnowienie ścian w prezbiterium naszego kościoła. Ta trudna i niebezpieczna praca na wysokościach objęła: – przygotowanie ścian do malowania (wypełnienie ubytków), – pokrycie ścian dwiema warstwami farby. Dziękujemy za poświecony czas oraz trud i fundusze włożone w wykonanie tego dzieła. Niech Bóg wynagrodzi wszystko obfitością łask.

 • Aktualności

  Remont tabernakulum

  W ostatnim czasie drewniane drzwiczki od tabernakulum w naszym kościele przeszły gruntowną renowację. Ich odnowienie było możliwe dzięki uprzejmości i pracy zaprzyjaźnionych z nami osób, którym w imieniu nas wszystkich chciałbym serdecznie podziękować. Renowacja drzwiczek została przeprowadzona w Krakowie w jednej z pracowni zajmujących się konserwacją zabytków na Wawelu i objęła: – wykonanie i przymocowanie brakujących promieni do emblematu na drzwiczkach, – pozłocenie całego emblematu, – politurowanie drewna po zewnętrznej stronie drzwiczek, – wykonanie nowego obicia z tkaniny po wewnętrznej stronie drzwiczek. Koszt renowacji drzwiczek został specjalnie dla nas zredukowany do minimalnych kosztów materiałowych (głównie złocenie), dzięki czemu ich odnowienie było trzykrotnie tańsze niż oferowały to inne pracownie renowacyjne. Aktualnie koszty te zostały w całości pokryte z naszych składek zebranych podczas mszy świętych, jednak docelowo mają być one równomiernie podzielone pomiędzy wszystkie grupy…

 • Aktualności

  Ponowienie prośby o coniedzielne celebracje

  W dniu dzisiejszym złożyłem w kurii diecezjalnej pismo z ponowieniem naszej prośby o celebracje Mszy świętej w rycie klasycznym w każdą niedzielę i święta. Na poprzednie pismo, złożone dnia 21 lutego 2011, w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Treść złożonego dziś pisma zamieszczam TUTAJ. Miejmy nadzieję, że tym razem nie pozostanie ono bez odpowiedzi. Piotr Wrona

 • Aktualności

  Instrukcja „Universæ Ecclesiæ”

  Na stronie Nowego Ruchu Liturgicznego ukazało się dzisiaj tłumaczenie długo oczekiwanej instrukcji wykonawczej do motu proprio Sumorum Pontificum z roku 2007. W instrukcji czytamy między innymi, że celem motu proprio z 2007 roku jest zagwarantowanie i realne zapewnienie używania nadzwyczajnej formy wszystkim tym, którzy tego pragną – w takim rozumieniu, że używanie liturgii rzymskiej obowiązującej w 1962 jest prawem danym dla dobra wiernych, a więc ma być interpretowane w sensie przychylnym dla wiernych, którzy są jego głównymi adresatami (…). W przepisach szczegółowych natomiast czytamy: Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego[5] Biskupi diecezjalni mają czuwać nad zagwarantowaniem dobra wspólnego w dziedzinie liturgii i do czynienia tego w ten sposób, aby wszystko odbywało się godnie, w pokoju i ze spokojem, zawsze w zgodzie z intencją Biskupa Rzymu jasno wyrażoną przez motu proprio Summorum Pontificum[6]. W przypadku sporu lub uzasadnionej wątpliwości w przedmiocie celebracji w formie nadzwyczajnej sąd jest zastrzeżony…

 • Aktualności

  Ogłoszenia majowe

  1. Serdecznie dziękujemy jednej z rodzin za przystrojenie wczoraj głównego ołtarza kwiatami. 2. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy z tarnowskiej kurii żadnej odpowiedzi dotyczącej naszego listu i zawartej w nim prośby. W rozmowie telefonicznej ksiądz kanclerz powiedział tylko, że „będzie odpowiedź w najbliższym czasie”. 3. Na najbliższe miesiące są wolne intencje mszalne. Intencje można składać po każdej Mszy świętej w zakrystii kościoła.

 • Aktualności

  Poszukiwani ministanci

  Wszystkich chłopców zafascynowanych liturgią w tradycyjnym rycie rzymskim zachęcamy do dołączenia do grupy naszych ministrantów. Zaproszenie to skierowane jest zarówno do młodszych kandydatów (szkoła podstawowa, gimnazjum) jak i nieco starszych (szkoła średnia, studia). Chętnych prosimy o zgłaszanie się albo w zakrystii po mszy świętej, albo drogą elektroniczną na adres teigitur.tarnow@gmail.com. Osoby (obu płci), które chciałyby akompaniować do śpiewu pieśni podczas mszy świętej, prosimy również o zgłaszanie się po mszy w zakrystii lub mailowo. Poszukujemy także osób obdarzonych ładnym głosem, które chciałyby utworzyć naszą własną scholę liturgiczną. Jeśli znajdzie się kilka takich osób, wówczas będziemy starać się o opiekuna dla tejże scholi, który by ją poprowadził i odpowiednio przygotował. Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w naszą działalność, na miarę własnych sił i talentów. Podejmujmy te różne formy posługi na większą chwałę Bożą i ku lepszemu przeżywaniu każdej…

 • Aktualności

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  Zmartwychwstanie Chrystusa wywiera nieustanny wpływ na życie Kościoła. O ile Boże Narodzenie pouczyło nas o uświęceniu natury ludzkiej przez wcielone Słowo Boże, o tyle Zmartwychwstanie uczy nas, że „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem przywrócił do życia z Chrystusem (…) i razem wskrzesił, i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie” (Ef 2, 4 – 6). Od tej chwili „nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do chwalebnego swego ciała” (Flp 3, 20). Chcemy żyć – i Chrystus nam życie daje. Chcemy zwyciężyć siebie – i Chrystus daje nam moc, bo to pragnienie zostało urzeczywistnione. Wszystko zależy od tego, czy zbliżymy się do Zmartwychwstałego, czy przyjmiemy Go z radością. Hołd Ofierze…

 • Aktualności

  II Niedziela Męki Pańskiej zw. Palmową

  Liturgia dzisiejszej niedzieli składa się z dwóch części, które mają odmienny charakter: z uroczystej procesji z palmami poprzedzonej poświęceniem palm oraz z Ofiary Mszy świętej. W pierwszej części jesteśmy świadkami tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy jako Mesjasza i Króla. Druga część stawia przed naszymi oczyma straszliwe cierpienia Chrystusa, które będziemy rozważać w tym tygodniu. W galerii można obejrzeć kilka zdjęć z dzisiejszych obrzędów poświecenia palm, po których miała miejsce uroczysta procesja do kościoła. Uwaga! Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.

 • Aktualności

  Niedziela Lætare

  W naszej galerii zamieściliśmy zdjęcia z Niedzieli Lætare. Prezentujemy tam także zdjęcia wszystkich naszych ornatów. Wielu z nich nie mieliśmy jeszcze okazji użyć. Zachęcamy do obejrzenia nowych zdjęć. Uwaga! Poniższe fotografie przedstawiają zamierzchłą przeszłość — początki sprawowania Mszy świętych trydenckich w Tarnowie. Kilka szczegółów odbiega od dzisiejszych standardów liturgicznych i nie wolno ich traktować jako punktu odniesienia do dzisiejszej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Zdjęcia zostały umieszczone jedynie w celach archiwalnych.