Celebransi

Obecni Celebransi:

ks. dr Grzegorz Baran

ks. Grzegorz M. BaranUrodził się w 1972 roku w Dębicy. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Dębicy w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W roku 1997 obronił pracę magisterską z teologii („«Pneuma» i «psyche» w antropologii św. Pawła”) na Wydziale Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz.

W roku 2003 decyzją biskupa Wiktora Skorca został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, gdzie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych. Równocześnie rozpoczął studia magisterskie z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W roku 2008 uzyskał stopień doktora teologii biblijnej. Rok później uzyskał stopień magistra filologii klasycznej, a w 2010 roku  stopień doktora filologii klasycznej (z zakresu literaturoznawstwa). Od 2009 do 2018 roku był pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od października 2018 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. We wrześniu 2018 roku decyzją biskupa Andrzeja Jeża został mianowany duszpasterzem naszego środowiska, a swoją pierwszą Mszę Trydencką sprawował 16 września 2018 roku.

ks. Mateusz Kiwior COr

ks. KiwiorUrodził się w 1980 roku w Tarnowie. Wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie (księży filipinów). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2005. Wicesuperior tejże Kongregacji i wikariusz parafii Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri, katecheta w Zespole Szkół Techniczno–Zawodowych, zajmuje się Oratorium Młodych.

Liturgię trydencką poznał w Oratorium w Oxfordzie jeszcze w czasach kleryckich. W Tarnowie pierwszy raz Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrował 1 lipca 2012 roku, od tego czasu odprawiając ją okazjonalnie. Z woli Biskupa Ordynariusza regularną celebrę rozpoczął Mszą Świętą sprawowaną 20 kwietnia 2014 roku.

Byli Celebransi:

ks. prałat dr Bolesław Margański

ks. MargańskiUrodził się 13 grudnia 1939 roku w Kolbuszowej Górnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 29 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Wieloletni wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Prowadził również zajęcia z lektoratu języka włoskiego. Będąc opiekunem środowisk Tradycji na terenie Diecezji Tarnowskiej, Msze Święte w klasycznym rycie rzymskiego regularnie odprawiał przez prawie 10 lat, od 15 marca 2009 roku do 5 sierpnia 2018 roku. Również po nominacji nowego duszpasterza, ks. Grzegorza Barana, służy nam swoją pomocą.

ks. dr Jerzy Jurkiewicz

ks. JurkiewiczUrodził się 20 września 1967 roku w Jastrzębi. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 z rąk biskupa Józefa Życińskiego. Pełnił urząd wikariusz biskupiego ds. zakonnych w diecezji tarnowskiej. Wykładał także łacinę, grekę oraz historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2014 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, tym samym kończąc posługę w naszej wspólnocie. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Tarnowie odprawiał od 4 października 2009 roku do 19 stycznia 2014 roku. Od 27 maja 2018 roku celebruje Msze święte „trydenckie” w sądeckiej bazylice.

ks. Mateusz Świstak

ks. ŚwistakUrodził się 14 listopada 1987 roku w Brzesku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2012 z rąk biskupa Andrzeja Jeża. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Tarnowie odprawiał okazjonalnie. Pierwsza celebra miała miejsce 3 marca 2013 roku. Obecnie, od lipca 2016 roku pracuje w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie.