Celebransi

Obecni Celebransi:

ks. dr hab. Grzegorz M. Baran

ks. Grzegorz M. BaranUrodził się 18 czerwca 1972 roku w Dębicy. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Dębicy w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W roku 1997 obronił pracę magisterską z teologii („«Ψυχή» i «πνεῦμα» w antropologii św. Pawła”) na Wydziale Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz.

W roku 2003 decyzją biskupa Wiktora Skorca został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, gdzie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych. Równocześnie rozpoczął studia magisterskie z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W roku 2008 uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki na podstawie obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Baptyzmalny charakter powtórnego narodzenia w tradycji Janowej”. Rok później uzyskał stopień magistra filologii klasycznej, a w 2010 roku  stopień doktora filologii klasycznej (z zakresu literaturoznawstwa) na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pod tytułem „Motyw synostwa Bożego w In Iohannis Evangelium Tractatus oraz In Iohannis Epistolam ad Parthos Tractatus Świętego Augustyna”.

1 października 2009 roku rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii. Przez pierwsze dwa lata był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Wiedzy o Kulturze Antycznej, a następnie na stanowisku adiunkta (w Katedrze Historii Kultury Intelektualnej w latach 2011–2016; w Katedrze Retoryki w latach 2016–2018). 

Od października 2018 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. We wrześniu 2018 roku decyzją biskupa Andrzeja Jeża został mianowany duszpasterzem naszego środowiska, a swoją pierwszą Mszę Trydencką sprawował 16 września 2018 roku. W 2021 roku nadano ks. Grzegorzowi Baranowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

ks. Mateusz Kiwior COr

ks. KiwiorUrodził się w 1980 roku w Tarnowie. Wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie (księży filipinów). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2005. Wicesuperior tejże Kongregacji i wikariusz parafii Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri, katecheta w Zespole Szkół Techniczno–Zawodowych, zajmuje się Oratorium Młodych.

Liturgię trydencką poznał w Oratorium w Oxfordzie jeszcze w czasach kleryckich. W Tarnowie pierwszy raz Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrował 1 lipca 2012 roku, od tego czasu odprawiając ją okazjonalnie. Z woli Biskupa Ordynariusza regularną celebrę rozpoczął Mszą Świętą sprawowaną 20 kwietnia 2014 roku.

ks. Ryszard Stanisław Nowak

ks. Ryszard NowakUrodził się 11 kwietnia 1975 roku. Pochodzi z parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Lewniowej. Po zdaniu egzaminu maturalnego, jesienią 1995 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył w 2000 r. obroną pracy magisterskiej „Pasterz czasów mesjańskich: analiza egzegetyczno–teologiczna Ez 34, 23–31” napisanej pod kierunkiem ks. dr Tomasza Drwala. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Wiktora Skworca w dniu 27 maja 2000 roku, a następnie został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

Od 2010 r. pełni funkcję sekretarza biskupa tarnowskiego i rzecznika prasowego diecezji tarnowskiej. 27 marca 2016 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie, zaś 23 października 2019 r. został obdarzony godnością kanonika gremialnego tejże kapituły.

Z woli biskupa Andrzeja Jeża od 19 czerwca 2022 r. regularnie celebruje Msze święte w klasycznym rycie rzymskim w naszej wspólnocie oraz innych wspólnotach diecezji tarnowskiej.


Byli Celebransi:

ks. prałat dr Bolesław Margański

ks. MargańskiUrodził się 13 grudnia 1939 roku w Kolbuszowej Górnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 29 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Wieloletni wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Prowadził również zajęcia z lektoratu języka włoskiego. Będąc opiekunem środowisk Tradycji na terenie Diecezji Tarnowskiej, Msze Święte w klasycznym rycie rzymskiego regularnie odprawiał przez prawie 10 lat, od 15 marca 2009 roku do 5 sierpnia 2018 roku. Również po nominacji nowego duszpasterza, ks. Grzegorza Barana, służy nam swoją pomocą.

ks. dr Jerzy Jurkiewicz

ks. JurkiewiczUrodził się 20 września 1967 roku w Jastrzębi. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 z rąk biskupa Józefa Życińskiego. Pełnił urząd wikariusz biskupiego ds. zakonnych w diecezji tarnowskiej. Wykładał także łacinę, grekę oraz historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2014 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, tym samym kończąc posługę w naszej wspólnocie. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Tarnowie odprawiał od 4 października 2009 roku do 19 stycznia 2014 roku. Od 27 maja 2018 roku celebruje Msze święte „trydenckie” w sądeckiej bazylice.

ks. Mateusz Świstak

ks. ŚwistakUrodził się 14 listopada 1987 roku w Brzesku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2012 z rąk biskupa Andrzeja Jeża. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Tarnowie odprawiał okazjonalnie. Pierwsza celebra miała miejsce 3 marca 2013 roku. Obecnie, od lipca 2016 roku pracuje w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie.