Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą wiernych przywiązanych do tradycyjnego rytu Mszy Świętej sprawowanej według mszału św. Jana XXIII z roku 1962. Aktualnie we Mszach Świętych uczestniczy około 40–50 osób. Wprawdzie pochodzimy z różnych parafii i miejscowości diecezji tarnowskiej, ale łączy nas jedno – umiłowanie liturgii w takim kształcie, jaki miała ona przed reformą liturgiczną w drugiej połowie XX wieku.

Inicjatywa zorganizowania w Tarnowie regularnych celebracji Mszy Świętych, zwanych trydenckimi, powstała jesienią 2008 roku. Było to działanie oddolne samych wiernych, którzy dotychczas musieli jeździć do dość odległych miejscowości. Pod koniec października ruszyła strona internetowa Te igitur, clementissime Pater, której głównym celem było wówczas ukonstytuowanie stabilnej grupy wiernych zainteresowanych uczestnictwem w Mszy Wszechczasów. Po kilku spotkaniach z przedstawicielami kurii tarnowskiej wystosowaliśmy prośbę do Biskupa Tarnowskiego o wyznaczenie nam kościoła oraz celebransa. W pierwszej Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego wzięliśmy udział w niedzielę 15 marca 2009 roku.

Obecnie spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Sami też troszczymy się o wszystko to, co jest konieczne do jej godnego celebrowania. Wiele osób aktywnie włącza się w nasz rozwój wykorzystując swoje własne talenty i zdolności, między innymi poprzez: uszycie obrusów ołtarzowych i komży dla ministrantów, naprawę starych szat liturgicznych, wyrzeźbienie drewnianego pulpitu pod mszał, przystrajanie kościoła kwiatami, odmalowanie ścian prezbiterium i wiele innych.