Ministranci

To grupa powołana w naszej wspólnocie do pełnienia szczególnego zadania – służenia Panu Bogu przy ołtarzu. Aktualnie nasza grupa liczy około dziesięciu ministrantów. Ministrantem może zostać każdy chłopak, który zostanie przeszkolony do pełnienia służby Panu. Kandydaci na ministrantów odbywają krótkie przygotowanie teoretyczne i praktyczne przed rozpoczęciem służby. Przyjętym u nas strojem ministranta jest czarna sutanna oraz biała komża. Kandydaci na ministrantów nie muszą posiadać własnych strojów.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy lub o podejście do zakrystii przed lub po Mszy.

Ministanci