Aktualności

Chrzest Kacpra Piotra

Przed Mszą świętą w dniu 5 stycznia 2020 r. Kacper Piotr otrzymał Chrzest święty według klasycznego rytu rzymskiego. Niezreformowany obrzęd Chrztu zawiera dużo więcej elementów niż ten zreformowany:
— dialog z katechumenem (de facto z rodzicami chrzestnymi);
— tchnienie;
— naznaczeniem znakiem krzyża na czole i na piersi;
— nałożenie i wyciągnięcie dłoni nad dzieckiem;
— egzorcyzm;
— podanie soli egzorcyzmowanej;
— egzorcyzm;
— naznaczeniem znakiem krzyża na czole;
— nałożenie i wyciągnięcie dłoni nad dzieckiem;
— wprowadzenie do kościoła (odmawiając Modlitwę Pańską i Skład Apostolski);
— egzorcyzm;
— obrzęd Ephphetá;
— wyrzeczenie się złego;
— namaszczeniem Olejem Katechumenów;
— wyznanie wiary;
— CHRZEST przez polanie głowy wodą chrzcielną;
— namaszczenie Olejem Krzyżma św.;
— nałożenie białej szaty;
— przekazanie świecy;
— odesłanie ochrzczonego;

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Twórco światłości i prawdy, błagam odwieczną i sprawiedliwą dobroć Twoją za sługą Twoim Kacprem: racz go oświecić światłością wiedzy swojej; oczyść go i uświęć, daj mu wiedzę prawdziwą, aby stawszy się godnym łaski Chrztu Twojego, żywił w sobie nadzieję niewzruszoną, sąd prawy, naukę świętą.
Kacprze, wejdź do kościoła Bożego, abyś miał udział z Chrystusem w życiu wiecznym.