Aktualności

Informacja o Mszy w Niedzielę Palmową

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Informujemy, że na Niedzielę Palmową zgłosiła się już rodzina, która w październiku zamówiła intencję mszalną na dzień 5 kwietnia. Zatem tej rodzinie przysługuje prawo pierwszeństwa wejścia do kościoła.

Mamy doniesienia, że wiele kościołów było skrupulatnie kontrolowanych przez policję i nałożono wysokie kary, gdy przekroczono limit wiernych. Nawet osoby stojące przed drzwiami kościołów są surowo karane. Dlatego z wielkim smutkiem musimy ograniczyć liczbę uczestników najbliższej Mszy „trydenckiej” tylko do tej jednej rodziny.

O 10:00 —jak przed każdą Mszą „trydencką” — zbierzmy się w domach na modlitwę Różańcową, błagając Pana Boga o ustanie zarazy i abyśmy znów mogli tłumnie oddawać Mu chwałę podczas Najświętszej Ofiary.