Aktualności

II Niedziela po Objawieniu Pańskim

Zbawiciel staje przed nami jako Król nieba i ziemi godny wszelkiej chwały (Introitus). On Pan, obdarowuje swój Kościół różnorodnymi łaskami i nadnaturalną miłością. Kto chce wcielać w życie Jego Królestwo i mieć udział w Jego łasce, ten sam musi najpierw nauczyć się dawać, wypełniać wiernie swoje obowiązki i kochać (Epistola). W dzisiejszej liturgii Mszy świętej, Chrystus przychodzi jako Przyjaciel biednych i zatroskanych o sprawy codzienne i wypełnia wszystkie nasze braki swoją łaską (Evangelium). Wdzięczni i radośni, wyjdźmy naprzeciw by złożyć Mu nasze dary (Offertorium). W Komunii świętej, zostaniemy napojeni „dobrym Winem”, którym jest Krew Chrystusa wylana z miłości do nas na krzyżu.