Aktualności

Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Obchodzimy dziś pamiątkę pierwszego przyjścia Chrystusa Króla do Jerozolimy, stolicy mesjańskiego królestwa. Dziś po raz pierwszy malusieńki jeszcze, ale prawdziwy Pośrednik między Bogiem i ludźmi, Chrystus-Kapłan, wchodzi do swej świątyni i staje wobec ołtarza. W wielkim dramacie liturgii jest to początek tej ofiary, która dokonała się ostatecznie na Golgocie. Maryja towarzyszy Synowi aż do stóp Krzyża. Od Niej uczyć się musimy uczestnictwa i jednoczenia się z ofiarą Chrystusa.