Aktualności

I Niedziela Męki Pańskiej (Judica)

Na plan pierwszy dzisiejszej liturgii wysuwa się obraz cierpiącego Chrystusa. Przemawia On do nas dzisiaj słowami psalmisty – prośbą skierowaną do Ojca o ratunek i wsparcie w niedoli. Czytanie stawia przed naszymi oczyma męża cierpienia. W prawdziwej wspólnocie dusz i ofiarniczym nastawieniu jednoczymy się podczas każdej Mszy świętej z cierpiącym Chrystusem i razem z Nim modlimy się do Boga Ojca słowami psalmu Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es, Deus, fortitudo mea.
Ewangelia ukazuje głęboko napięte stosunki pomiędzy Zbawicielem i Judejczykami, które wkrótce doprowadzą do Bogobójstwa. Z duszą pełną spokoju i chwałą Ojca na ustach, wychodzi Chrystus naprzeciw czekającego Go cierpienia.