Aktualności

Wigilia Paschalna

Po dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Piątku, przychodzi dzień ciszy i oczekwiania. Także dzisiaj Kościół nie odprawia Mszy św. Liturgia Wielkiej Soboty stawia przed naszymi oczyma dwa wydarzenia: zmartwychwstanie ukrzyżowanego Zbawiciela z grobu oraz nasze zmartwychwstanie, tj. odrodzenie przez chrzest święty. Nabożeństwo, które należy rozpocząć po zmierzchu i zakończyć przed świtem, składa się z obrzędu poświęcenia ognia, poświęcenia Paschału, śpiewu radosnego Orędzia Wielkanocnego, liturgii Słowa, poświęcenia wody chrzcielnej, chrztu katechumenów, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych oraz z Ofiary Mszy św. należącej już do Niedzieli Zmartwychwstania.
Obrzędy poświęcenia nowego ognia oraz świecy wielkanocnej rozpoczynają się przed kościołem. Kapłan, diakon i subdiakon celebrują w szatach koloru fioletowego. Kapłan żłobi w świecy znak krzyża, litery alfa i omega oraz datę bieżącego roku mówiąc: Christus heri et hodie. Principium et Finis. Alpha et Omega. Ipsus sunt tempora et saecula. Ipsi gloria et imperium. Per universa aeternitatis saecula. Amen. Przed wejściem do świątyni diakon zakłada białą stułę i białą dalmatykę. Następnie bierze Paschał i wchodzi z nim do świątyni zatrzymując się trzykrotnie: na progu, pośrodku nawy, przed ołtarzem, za każdym razem śpiewając: Lumen Christi na co zebrani klękają i odpowiadają: Deo gratias. Diakon stawia Paschał na świeczniku przed ołtarzem, po czym stojąc przed świecą i mając ołtarz po prawej ręce a nawę po lewej, rozpoczyna Orędzie Wielkanocne: Exsultet iam Angelica turba caelorum: exsultent divina mysteria: et pro tanti Regis victoria tuba insonet salutaris.
Po odśpiewaniu Orędzia diakon zdejmuje białą stułę i zakłada fioletową, po czym zajmuje miejsce obok celebransa. Rozpoczyna się liturgia Słowa. Jest ona dziś wyjątkowo bogata. Składa się z czterech lekcji ze starego Testamentu. Po każdej następuje oracja oraz kantyk (z wyjątkiem pierwszego). Po czwartym czytaniu wszyscy klękają i śpiewają pierwszą część litanii do Wszystkich Świętych w formie obrzędowej. Po niej kapłan dokonuje poświęcenia wody chrzcielnej. Jeżeli są mający przyjąć chrzest, podchodzą oni w procesji do chrzcielnicy gdzie zostaną włączeni do Kościoła. Po tym obrzędzie kapłan zakłada białe szaty i razem z wiernymi odnawia przyrzeczenia chrzcielne. Śpiewa się drugą część litanii do Wszystkich Świętych. Śpiew ten kończy obrzędy nabożeństwa wielkosobotniego. W radości ze Zmartwychwstania Pana, kapłan rozpoczyna celebrę Mszy św. opuszczając modlitwy u stopni ołtarza. Po Komunii śpiewa się Psalm 150 z jego antyfoną oraz pieśń Benedictus. Błogosławieństwo kapłana kończy Mszę św.