Aktualności

Wielki Piątek

W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Mszy świętej. Liturgia kieruje dziś nasz wzrok na Krzyż, in quo salus mundi pependit. Nabożeństwo Wielkiego Piątku rozpoczyna się późnym popołudniem i składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Sanctissimum do kaplicy Grobu Pańskiego. Kapłan, diakon i subdiakon celebrują w szatach koloru czarnego.
Liturgia słowa ma następujący przebieg: oracja, pierwsze czytanie, śpiew między lekcjami, oracja, drugie czytanie, śpiew między lekcjami, Męka Pańska z Ewangelii. Po niej następuje wielka modlitwa wstawiennicza Kościoła w różnych intencjach: za Kościół święty, za Ojca Świętego, za wszystkie stany Kościoła, za rządzących państwami, za katechumenów, w intencji wszystkich spraw chrześcijan, o jedność Kościoła, o nawrócenie Żydów, za niewierzących w Boga. Po każdym wezwaniu do modlitwy, wszyscy klękają i modlą się przez chwilę w ciszy, po czym wstają, a kapłan odmawia modlitwę wspólną.
Adoracja Krzyża rozpoczyna się od uroczystego wniesienia zasłoniętego krzyża. Celebrans wnosi krzyż w asyście akolitów i staje przed stopniami po stronie lekcji. Tutaj odsłania górne ramię krzyża, ukazuje krzyż ludowi i śpiewa: Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependitna co wszyscy odpowiadają Venite, adoremus. Po chwili adoracji celebrans wchodzi po stopniach ołtarza po stronie lekcji, odsłania prawe ramię krzyża i powtarza pozostałe czynności. Następnie staje na najwyższym stopniu przed środkiem ołtarza odsłaniając już cały krzyż. Teraz celebrans, diakon, subdiakon i pozostali duchowni oddają pokłon Krzyżowi. W między czasie dwa chóry śpiewają pieśni i hymny z antyfonami.
Komunię św. wierni przyjmują dziś z darów konsekrowanych w Wielki Czwartek. Kapłan, diakon i subdiakon zdejmują szaty koloru czarnego i zakładają szaty w kolorze fioletowym. Ołtarz nakrywa się obrusem, rozkłada korporał i przynosi mszał po stronie Ewangelii. Diakon udaje się wraz z akolitami do kaplicy Ciemnicy, aby przynieść Najświętszy Sakrament. Celebrans rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz. Następuje Komunia kapłana oraz Komunia wiernych. Po Komunii kapłan odmawia modlitwy.
Na zakończenie obrzędów Wielkiego Piątku, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do kaplicy Grobu Pańskiego, gdzie pozostanie do Wigilii Paschalnej.