Aktualności

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dzisiejsza uroczystość kończy okres wielkanocny. W pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, Chrystus będący już u Ojca, zsyła na Apostołów obiecanego Parakleta, aby przez Niego Kościół rozwijał się i wiernie zachowywał naukę swojego Pana: Paraclitus autem Spiritus Sanctus (…) ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis (J 14, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie, zgromadzeni w Wieczerniku na wspólnej modlitwie, doznali niezwykłego przeżycia: Apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum (…) et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis(Dz 2, 3-4). Apostołowie otrzymali dar Ducha Świętego – dar języków, którego nie zatrzymują tylko dla siebie, lecz wykorzystują do głoszenia wielkich dzieł Bożych wśród innych narodów.
Gromadząc się dziś w naszych wspólnotach parafialnych – tak jak Apostołowie w Wieczerniku – otwórzmy nasze serca na Ducha Świętego, który pragnie wypełnić je pokojem i miłością. Wołajmy do Niego: Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis lignem accende.