Aktualności

Poszukiwani ministanci

Wszystkich chłopców zafascynowanych liturgią w tradycyjnym rycie rzymskim zachęcamy do dołączenia do grupy naszych ministrantów. Zaproszenie to skierowane jest zarówno do młodszych kandydatów (szkoła podstawowa, gimnazjum) jak i nieco starszych (szkoła średnia, studia). Chętnych prosimy o zgłaszanie się albo w zakrystii po mszy świętej, albo drogą elektroniczną na adres teigitur.tarnow@gmail.com.
Osoby (obu płci), które chciałyby akompaniować do śpiewu pieśni podczas mszy świętej, prosimy również o zgłaszanie się po mszy w zakrystii lub mailowo. Poszukujemy także osób obdarzonych ładnym głosem, które chciałyby utworzyć naszą własną scholę liturgiczną. Jeśli znajdzie się kilka takich osób, wówczas będziemy starać się o opiekuna dla tejże scholi, który by ją poprowadził i odpowiednio przygotował.
Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w naszą działalność, na miarę własnych sił i talentów. Podejmujmy te różne formy posługi na większą chwałę Bożą i ku lepszemu przeżywaniu każdej mszy świętej przez nas wszystkich.