Aktualności

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Istotę tego święta można wyrazić słowami z antyfony nieszporów przepisanej na dzień dzisiejszy: „Dziś wstąpił Szymon Piotr na drzewo krzyża, alleluja! Dziś ten, który ma klucze Królestwa Niebieskiego przybył tryumfalnie do Chrystusa! Dziś Apostoł Paweł – Światło Narodów – skłonił swoją głowę dla Imienia Chrystusa i otrzymał koronę męczeństwa, alleluja!”.
Święto obu Apostołów jest obchodzone w tym samym dniu, ponieważ obaj, po tym jak swoją obecnością i nauczaniem uświęcili Rzym, tam również zakończyli swoją działalność Apostolską śmiercią męczeńską: Piotr został ukrzyżowany głową w dół, zaś Paweł został ścięty mieczem. Już w najstarszym rzymskim kalendarzu liturgicznym z roku 354 pojawia się dzień 29 czerwca jako święto Apostołów Piotra i Pawła.