• Aktualności

  Modlitwy za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

  Dziś słowo „Ojczyzna” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Zatem niech w tym szczególnym dniu nie zabraknie naszej prywatnej modlitwy za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą – Ojczyznę naszą, a także w intencji Pana Prezydenta i o dar pokoju. Na dole wpisu jest umieszczona również wersja w języku łacińskim.

 • Aktualności

  Odpusty za zmarłych

  Zbliża się 2 listopada — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przypominamy zatem obowiązujące przepisy o odpustach. Skorzystaliśmy z Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej, który choć nie jest stricte przeznaczony do „Mszy trydenckiej”, to jednak zawiera przepisy obecnie obowiązujące w kościele łacińskim.

 • Aktualności

  Święto Chrystusa Króla

  Dziś (według niezreformowanego kalendarza) przeżywamy święto Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w dniu 11 grudnia 1925 roku na ostatnią niedzielę października.

 • Aktualności

  Mamy nowego duszpasterza!

  Decyzją ks. biskupa Andrzeja Jeża z obowiązków duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej w Tarnowie zostaje zwolniony ks. prałat dr Bolesław Margański. Funkcję tę powierzono ks. doktorowi Grzegorzowi Baranowi, który w najbliższym czasie rozpocznie posługę w naszej wspólnocie. Nasz nowy duszpasterz jest doktorem filologii klasycznej i teologii biblijnej. Urodził się 1972 roku w Dębicy. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Dębicy w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W roku 1997 obronił pracę magisterską z teologii („«Pneuma» i «psyche» w antropologii św. Pawła”) na Wydziale Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz. W roku 2003 decyzją Ks. Bpa Ordynariusza Wiktora Skorca został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, gdzie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych. Równocześnie rozpoczął studia magisterskie z filologii klasycznej na Wydziale…

 • Aktualności

  Msza w kościele Księży Misjonarzy

  W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w kościele Księży Misjonarzy. Mszę świętą poprzedziło poświęcenie ziół, które — z racji na dużą liczbę sprawowanych w tym kościele Mszy świętych — odbyło się w bramie na placu przykościelnym.

 • Aktualności

  Relacja z pielgrzymki do Odporyszowa

  Piesza pielgrzymka z Tarnowa do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie rozpoczęła się od błogosławieństwa pielgrzymów. Naszą skromną tarnowską grupę wsparła liczna i mocna ekipa Wiernych Tradycji z Myślenic. Około 4:20 w Imię Boże wyruszyliśmy w naszą wędrówkę i po półtoragodzinnym szybkim marszu odpoczęliśmy na skraju wsi Biała. Następnie wśród zabudowań Łęgu Tarnowskiego, w porannym słońcu odśpiewaliśmy Godzinki o NMP. Około 7:25 w Łęgu Tarnowskim zatrzymaliśmy się na postój śniadaniowy na placu obok Szkoły Podstawowej. Następny odcinek był zdecydowanie najtrudniejszy spośród wszystkich czterech. Panujący zaduch i piekące słońce dawały się we znaki pielgrzymom. Około 9:00 zatrzymaliśmy się w centrum Sieradzy na krótki odpoczynek, ochłodzenie ciała i przygotowanie się do wejścia do Sanktuarium. Minąwszy linię kolejową, w cieniu drzew wznosiliśmy się ku Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Przekroczywszy drogę wojewódzką, ze śpiewem wkroczyliśmy do Odporyszowa. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i cudownym obrazem została…

 • Aktualności

  Piesza pielgrzymka do sanktuarium w Odporyszowie

  Misjonarz, ks. Włodzimierz Małota CM organizuje pieszą pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie. Trasa liczy ok. 20 km. Rozpoczyna się rankiem w najbliższą sobotę (4 sierpnia) o godzinie 4:00 pod kościołem księży Misjonarzy p.w. Świętej Rodziny w Tarnowie. Po dotarciu na miejsce, o godz. 11:00 w sanktuarium w Odporyszowie zostanie odprawiona Msza świętą (recytowana). Nie ma zapisów na tę pielgrzymkę. Jednak warto wcześniej za pomocą SMSa lub w prywatnej wiadomości wyrazić chęć wyruszenia z nami.

 • Aktualności

  Akt wynagrodzenia w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

  O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają się tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie.

 • Aktualności

  Zaślubiny w Kazimierzy Wielkiej

  Dnia 28 kwietnia 2018 r. w Kazimierzy Wielkiej nasza grupa ministrantów wraz z ks. Mateuszem Kiwiorem COr miała przyjemność posługiwać podczas ceremonii zaślubin Joanny i Szymona oraz na Mszy świętej sprawowanej w ich intencji. Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy pomogli nam jak najlepiej przygotować tę uroczystość. fot. Studio Duo Foto Wideo- Anna i Dariusz Łata, którym również serdecznie dziękujemy za udostępnione fotografie oraz profesjonalne podejście do tematu wykonywania fotografii na Mszy trydenckiej.