Aktualności

Uroczystość Chrystusa Króla

Kościół święty jest Królestwem Bożym na tym świecie, a Królem jest Chrystus, z racji osobowego zjednoczenia swej ludzkiej natury z boską. Od chwili Wniebowstąpienia, aż do Jego powrotu odbywa się poddanie świata pod Jego władzę. Przy tym walka nie toczy się przeciw jednostkom lub narodom, ale przeciw Księciu ciemności, który posługuje się bronią kłamstwa, niewiary, nienawiści, służby wyłącznie sprawom materialnym.
Katolik przeciwstawia szatanowi swą wiarę, która przetrwa wszystko, swą nadzieję, swą miłość, ogarniającą także i błądzących, a wreszcie oddawanie pierwszeństwa sprawom ducha. Życiem i zdecydowaną postawą mamy świadczyć o tym, że należymy do Królestwa Chrystusowego.